Cateringspesialisten på Rosseland
 
 
Bestillingbetingelser:

Abestilling senest innen 3 dager før selskapet.

Antall bestilte porsjoner kan justeres inntil 3 dager før selskapet.

Fater og gryter levers tilbake innen en uke etter selskapet.

 

Til bryllupp arrangemeter er det mulig å leie kokk som kan være med å legge maten på fat osv.

Pris Kr 600,- per time

 

Leveringsbetingelser:

Utkjøring alle dager unntatt søndag, da må maten hentes før kl 1400 hos

Lykseth Kjøkken Rosselandsveien 6.

Levering inntil 10 km kr 300,-

Levering over 10 km kr 400,-

 

Lykseth's Kjøkken Rosselandsveien 6 4647 Brennåsen Tel: 38182110 Mob: 90 66 33 90

ja-lykk@online.no